Hà Nội dành khoảng 800 tỷ đồng nâng cấp đê sông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 8623/UBND-NNNT báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2013 Chương trình Củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội dành khoảng 800 tỷ đồng nâng cấp đê sông - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
 
 
Theo đó, về kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố, nâng cấp đê sông năm 2013, hiện nay trên địa bàn thành phố có 19 dự án nâng cấp đê sông đang tiếp tục triển khai và 38 dự án trong năm 2013 bắt đầu triển khai với kinh phí đầu tư lớn. Năm 2013 dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 700 tỷ đồng cho các dự án đang triển khai thi công và các dự án bắt đầu triển khai thực hiện thuộc Chương trình Nâng cấp đê sông. Ngoài ra, năm 2013 thành phố Hà Nội còn đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên.
 
Đến hết năm 2011, tổng kinh phí đã thực hiện Chương trình Củng cố, nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố là 1.286,365 tỷ đồng, trong đó: Tôn cao, áp trúc, đắp cơ đê và lấp đầm ao hồ ven đê 7,77km với kinh phí 43 tỷ đồng; khoan phụt vữa, xử lý ẩn hoạ thân đê 42,248km với kinh phí 43,86 tỷ đồng; xử lý nền đê, thân đê yếu 3,25km với kinh phí 960 triệu đồng; cứng hoá mặt đê 46,604km với kinh phí 167,431 tỷ đồng; làm đường hành lang chân đê 26,56km với kinh phí 74,547 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp và xây mới kè bảo vệ bờ sông, mái đê 33,754km với kinh phí 809,967 tỷ đồng; cứng hoá mặt đê bối 14,5km với kinh phí 66 tỷ đồng; nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị quản lý với kinh phí 15,6 tỷ đồng.

Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 9/12/2009. Theo quyết định này, kinh phí cho Chương trình Nâng cấp đê sông của Hà Nội là 1.597,91 tỷ đồng. Trong hai năm 2010 và 2011, kinh phí để thực hiện Chương trình Nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã là 1.286,365 tỷ đồng, Theo Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số tuyến đê phải nâng cấp, mặt khác trước những diễn biến bất thường của thời tiết, với thực trạng đê điều của Hà Nội, cần tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục công trình để bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lụt bão có hiệu quả. Do đó cần tăng mức đầu tư từ nguồn kinh phí tu bổ đê điều năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. UBND TP đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí 165 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các hạng mục của Chương trình Nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố.