Hà Nội đấu thầu Dự án Đầu tư sản xuất rau Đan Phượng

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 4745/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ rau an toàn tập trung tại huyện Đan Phượng.

Theo quyết định, những công việc tư vấn có giá trị nhỏ trong hạn mức được phép chỉ định thầu theo quy định như: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phần mua sắm và lắp đặt thiết bị; kiểm tra sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; bảo hiểm công trình; kiểm toán...., do có giá trị nhỏ và thực hiện bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. Chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, chỉ định các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Tổng cộng giá trị thực hiện khái toán các nội dung công việc trên khoảng 577,291 triệu đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Toàn bộ phần việc xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị, giám sát thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị của dự án có giá trị thực hiện khái toán là 35.050,535 triệu đồng được chia thành 6 gói thầu. Cụ thể, gói thầu về tư vấn giám sát thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị là 687,593 triệu đồng; xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài đồng ruộng, vốn đầu tư 9.294,528 triệu đồng; xây dựng khu sơ chế rau an toàn 11.209,963 triệu đồng; xây dựng, lắp đặt khu nhà lưới 4.541,501 triệu đồng; cung cấp, lắp đặt thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy 1.666,95 triệu đồng; cung cấp, lắp đặt thiết bị, dây chuyền xử lý, sơ chế rau an toàn gần 7.650 triệu đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu và đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phần công việc như chi phí quản lý dự án, thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chi phí dự phòng và một số chi phí khác với tổng giá trị 10.937,307 triệu đồng không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Trước đó, các công việc như đo đạc khảo sát lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và 1/500, chi phí giới thiệu hướng tuyến đường, xác định chỉ giới đường đỏ, đo đạc định vị cắm mốc ranh giới tại xã Song Phượng và lập dự án đầu tư xây dựng, thẩm định dự án đầu tư, lập thiết kế bảo vệ tài chính - tổng dự toán, thẩm tra thiết kế bảo vệ tài chính, thẩm định dự toán giá trị thực hiện gần 917 triệu đồng đã được thực hiện.