Hà Nội: Đầu tư cho các huyện 100% kinh phí để xây điểm xử lý rác

Chia sẻ

KTĐT - Từ nay đến 1/9/2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các huyện, các xã thuộc khu vực nông thôn đồng loạt tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn của địa phương mình.

KTĐT - Từ nay đến 1/9/2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các huyện, các xã thuộc khu vực nông thôn đồng loạt tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn của địa phương mình; đảm bảo không còn tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi trên các trục đường giao thông, tuyến đê, kênh mương nội đồng và các khu đất công để trống.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trương sẽ đầu tư cho các huyện 100% kinh phí xây dựng 1-2 điểm xử lý rác tập trung.

Hà Nội cũng đồng thời hỗ trợ mỗi xã xây dựng một số điểm tập kết rác tập trung của xã, mức hỗ trợ 200 triệu đồng/xã; hỗ trợ 100% kinh phí mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển rác của các huyện, các xã.

Từ nay đến 1/9/2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các huyện, các xã thuộc khu vực nông thôn đồng loạt tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn của địa phương mình; đảm bảo không còn tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi trên các trục đường giao thông, tuyến đê, kênh mương nội đồng và các khu đất công để trống.

Ủy ban Nhân dân các huyện sẽ xây dựng từ 1-2 điểm xử lý rác thải tập trung của huyện; đồng thời chỉ đạo các xã xây dựng một số điểm tập kết rác của các thôn. Quy mô điểm xử lý rác tập trung của huyện và điểm tập kết rác tập trung của xã tùy theo số hộ và khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày phải thu gom xử lý mà bố trí cho phù hợp.

Ngoài ra, mỗi thôn thành lập một tổ thu gom vận chuyển rác thải đến điểm tập kết rác tập trung của xã; thành lập các hợp tác xã, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia làm công tác vệ sinh môi trường…

Vị trí khu xử lý rác thải tập trung của huyện phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo xa khu dân cư, trường học, bệnh viện, xa nguồn nước… để đảm bảo vệ sinh môi trường; quy trình xử lý phải tuân thủ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu còn để tình trạng tùy tiện vứt rác thải sinh hoạt ra nơi công cộng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, thành phố, ủy ban nhân dân các huyện tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo trên địa bàn khu vực nông thôn không còn tình trạng rác thải vứt bừa bãi, góp phần làm cho nông thôn Thủ đô thêm xanh, sạch đẹp để đón đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần