Hà Nội đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác: Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng…
Hà Nội đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác: Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức - Ảnh 1
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, với tình cảm kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã luôn chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế gới nhìn vào thủ đô ta.Tất cả chúng ta phải ra sức gìn giữ trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. 
Theo đó, suốt 5 năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc Hà Nội đã gương mẫu, nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18 của Thành ủy đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đặc biệt đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị trong việc nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đánh giá của Trung ương, Đảng bộ TP Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy nhận định, những nét đẹp người Hà Nội thanh lịch, văn minh, truyền thống trong gia đình, họ tộc đang được kế thừa và phát huy mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như trong cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của Nhân dân. Song với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đến nay TP đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, giữ vững ổn định tình hình, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch của cả nước; bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương, các mục tiêu trọng điểm, được Nhân dân đánh giá cao, tin tưởng, đồng tình và ủng hộ. Những việc làm, kết quả cụ thể, thiết thực đó là minh chứng cho việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 
“Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh. Điều này góp phần quan trọng vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của TP” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội nghiêm túc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, triển khai thực hiện có hiệu quả 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Ngoài ra, xây dựng Đảng bộ TP gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. 
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô. Kiên định, kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức TP Hà Nội. 
Bên cạnh đó, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng. 
Tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 
 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai trình bày Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
“Thấm nhuần tư tưởng của Bác về tinh thần chăm lo cho người dân, mọi hoạt động đều vì lợi ích của Nhân dân, cả hệ thống chính trị phải quan tâm hơn nữa trong công tác quán triệt tinh thần Thư kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chăm lo cho Nhân dân, thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ tối đa tính mạng, sức khỏe của người dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Từng bước chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép , khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, song không được nóng vội, chủ quan...” – Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.
Thực hiện 7 nhóm nội dung trọng tâm trong học Bác
Trinh bày Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: Mục đích quan trọng của Kế hoạch số 39-KH/TU là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô. 
Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, trước hết là thúc đẩy việc tự giác nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.
Tiếp tục xác định việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lợi ích nhóm.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, việc triển khai thực hiện được tập trung vào 7 nhóm nội dung trọng tâm sau: Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Ngoài ra, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy (khóa XVII); gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.
Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Kết luận số 01-KL/TƯ gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Kết luận số 01-KL/TƯ.
Để ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021, ngày 9/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc TP Hà Nội. 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Quyết định số 969/QĐ-TU ngày 28/4/2021 về việc khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ.