Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thống kê nhà nước

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Đề án ứng dụng CNTT - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa
Mục tiêu được Đề án đặt ra là tăng cường ứng dụng CNTT - truyền thông trong thu thập, tổng hợp và phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm; niên giám thống kê cấp tỉnh, bảo đảm độ chính xác cao, kịp thời của thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND TP và đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.
Bên cạnh đó là đổi mới phương pháp, chuẩn hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng, niên giám thống kê theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ CNTT - truyền thông. Đồng thời, nâng cấp hạ tầng CNTT - truyền thông, bảo đảm an ninh an toàn và hoạt động thông suốt của hệ thống thông tin thống kê nhà nước.
Đối với Kế hoạch của Hà Nội, việc tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng cùng phổ biến niên giám thống kê thành phố sẽ gồm: Chuẩn hóa nghiệp vụ (ghi chép ban đầu) của các sở, ban, ngành nhằm phục vụ hiệu quả hơn nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và phục vụ công tác thống kê, tạo sự thống nhất về nghiệp vụ giữa các sở, ban, ngành (Chuẩn hóa danh mục; nội dung chỉ tiêu kinh tế - xã hội...); tin học hóa quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa (công nghệ, bảo mật, kỹ thuật, an ninh...); xử lý thông tin thu thập để phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng; phổ biến thông tin kinh tế - xã hội hằng tháng.
Liên quan đến thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu, UBND TP đặt mục tiêu: Hằng năm thực hiện đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về CNTT cho người làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu; kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về CNTT cho công chức ngành Thống kê.
Đáng chú ý, về nâng cấp hạ tầng CNTT để phục vụ hiệu quả quá trình thu thập, tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng và niên giám thống kê, UBND TP cũng đưa ra yêu cầu cụ thể: Đổi mới trang thông tin điện tử của Cục Thống kê TP Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến thông tin thống kê, trong đó có báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng và niên giám thống kê.
Nâng cấp hạ tầng CNTT tại Cục Thống kê TP Hà Nội để phục vụ thu thập, tổng hợp, biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng và niên giám thống kê.