DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Long
16-06-2021 15:23
Kinhtedothi - Ngày 14/6/2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội đã ký ban hành Quy chế hoạt động số 18-QC/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội.
Tin liên quan
  • Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ tạo động lực cho phát triển Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ tạo động lực cho phát triển
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội.
Theo Quy chế hoạt động số 18-QC/BCĐ, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; bảo đảm cho Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả.
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu giúp Thành ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, các cấp ủy Đảng và Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp huyện, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP triển khai thực hiện các văn bản của trung ương; các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ.
Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm việc thực hiện Quy chế dân chủ.
Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP về những vấn đề cần quan tâm giải quyết, để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ. Ban Chỉ đạo họp 6 tháng một lần; khi cần thiết có thể họp đột xuất hoặc họp chuyên đề...