DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án ODA

16-03-2015 15:10
Kinhtedothi - Để cải thiện tình hình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. UBND TP Hà Nội đã có công văn về việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn TP.
Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận/huyện, các ban quản lý dự án và các tổng công ty trực thuộc thành phố cải thiện tình hình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Các cơ quan, đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ làm chủ dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi có trách nhiệm rà soát, trình UBND thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và phê duyệt kế hoạch, chương trình thực hiện dự án hàng năm.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Về vấn đề giải phóng mặt bằng các dự án ODA, UBND thành phố giao Ban chỉ đạo GPMB thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ; chủ trì, phối hợp với các chủ dự án, các quận, huyện và đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc, xác định cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp vướng mắc và có phương án xử lý. Lãnh đạo các quận, huyện tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB và tái định cư theo phương án cuốn chiếu, làm đến đâu gọn đến đó, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công các gói thầu theo cam kết với nhà tài trợ…

Sau khi kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và kế hoạch thực hiện hàng năm được thông qua, các chủ dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung liên quan tới công tác đấu thầu theo đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, phù hợp với thông lệ quốc tế và hài hòa với quy định của nhà tài trợ.

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và các đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn và tăng cường năng lực cho các sở, ngành, Ban quản lý dự án ODA để có đủ năng lực, tính chuyên nghiệp trong quản lý các dự án ODA theo phương châm tăng cường phân cấp trách nhiệm cho các Chủ dự án, các Ban quản lý dự án để rút ngắn thời gian giải quyết, trình duyệt các công việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các dự án ODA; đề xuất quy trình thanh tra các dự án chậm tiến độ để đảm bảo tăng cường tính minh bạch, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
TAG: