Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các sở, ngành, UBND các quận đề xuất kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, cùng với mô hình đầu tư, biện pháp, phương thức đầu tư phù hợp với tính chất, hiện trạng từng khu chung cư cũ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo tới các doanh nghiệp được UBND TP giao nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư tạm dừng thực hiện và bàn giao hồ sơ các ý tưởng nghiên cứu cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp nhận, kế thừa những nội dung phù hợp.
Trên địa bàn TP Hà Nội hiện đang có hơn 1.500 khu chung cư cũ xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
UBND TP yêu cầu định hướng giải pháp quy hoạch theo ba mô hình cấp độ: lập đồ án quy hoạch chi tiết đối với các khu chung cư cũ, lập đồ án tổng mặt bằng đối với nhóm chung cư cũ và lập đồ án tổng mặt bằng nhà đơn lẻ cùng với đề án nghiên cứu phương thức thu gom tái định cư tại chỗ đối với các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, kế hoạch tổ chức nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết kèm theo định hướng giải pháp nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết theo ba mô hình nêu trên nhằm phát huy tối đa quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi của dự án; đồng thời bố trí tạm tư, tái định cư hợp lý. Các quy hoạch chi tiết có tính chất cải tạo tái thiết đô thị và thực hiện tổng thể cho toàn khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ, tập hợp chung cư cũ độc lập trên địa bàn, khu vực.
UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ, lập danh mục phân loại để lập kế hoạch xây dựng, cải tạo lại. Sở Xây dựng cùng Tổ chuyên gia của thành phố nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhất là các chung cư nguy hiểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm tái thiết, phát triển đô thị văn minh, hiện đại.
TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua đề án này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo đề xuất Quốc hội có nghị quyết riêng về công tác này cho TP Hà Nội.