Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 12/9, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách cấp bù miễn thủy lợi phí, kịp thời xử lý vướng mắc, tồn tại, đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng quy định, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã:

Tổ chức quán triệt, thống nhất phương pháp triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung về chính sách miễn thủy lợi phí của Nhà nước đối với các xã, thị trấn; có sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các doanh nghiệp thủy lợi phục vụ trên địa bàn, các tổ chức hợp tác dùng nước…

Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo về thời gian cũng như chất lượng hồ sơ kê khai miễn thủy lợi phí của đơn vị mình, sớm có kết quả xong trong tháng 9/2011; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn của liên Sở để trình UBND Thành phố phê duyệt diện tích, kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của năm 2009 và năm 2010, kế hoạch diện tích và dự toán kinh phí năm 2011 theo đúng chế độ quy định.

Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế thực hiện thanh, quyết toán dứt điểm kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2009 và năm 2010 cho các tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn. Thu hồi số kinh phí không sử dụng hết, kinh phí sử dụng không đúng đối tượng, không đúng mục đích về ngân sách Thành phố.

Giao Sở Nông nghiệp - PTNT và Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi phục vụ trên địa bàn trực tiếp rà soát, kiểm tra hồ sơ của các đơn vị; Thống nhất trình UBND Thành phố cấp tiếp số kinh phí còn thiếu của năm 2009 và năm 2010 cho các quận, huyện, thị xã khi đã có hồ sơ hoàn chỉnh, đủ điều kiện hỗ trợ (trước ngày 30/9/2011) theo chế độ quy định.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần