Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình chính quyền đô thị

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà báo cáo tình hình và kết quả triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Sáng 27/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ tháng 5/2021 của UBND TP Hà Nội. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà báo cáo tình hình và kết quả triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
 Quang cảnh phiên họp
Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Sở đã ban hành hướng dẫn điều kiện, quy trình, hồ sơ chuyển các chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường (hiện là cán bộ cấp xã), công chức cấp xã tại phường thành công chức hành chính theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, có các văn bản gửi các ban Đảng thuộc Thành ủy Hà Nội, các tổ chức chính trị- xã hội, các sở, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các quận, thị xã đề nghị nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Quy chế và có Tờ trình số 1300/TTr-SNV ngày 17/5/2021 báo cáo UBND Thành phố xem xét, ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường.
Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố có Văn bản số 1002/UBND-SNV ngày 06/4/2021 gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục để bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức cho Thành phố để thực hiện nội dung biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã.
Sở Nội vụ cũng đã và đang rà soát hiện trạng đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch UBND và các công chức phường hiện tại (đang là cán bộ, công chức xã theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ). Đồng thời, ban hành hướng dẫn nội dung chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu UBND phường đối với các giấy tờ, văn bản theo quy định của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP.
“Đến nay đã có 12 quận và thị xã Sơn Tây đã thực hiện việc xây dựng phương án sắp xếp bố trí các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, công chức UBND phường. Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/5/2021, Sở Nội vụ sẽ hoàn thành việc thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, công chức UBND các phường theo phương án đề nghị của UBND các quận và thị xã Sơn Tây”, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà thông tin.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2021, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với UBND các quận và thị xã ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, các chức danh công chức của UBND phường và phải hoàn thành trước ngày 20/6. Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND quận và thị xã để ban hành quy định về phân cấp của UBND thành phố đối với UBND các quận, thị xã; UBND các phường trong điều kiện thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.
Nhân dịp này, Sở Nội vụ kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường và hướng dẫn thực hiện các quy định về tài chính - ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sớm ban hành hướng dẫn các đơn vị để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, UBND thành phố sớm làm việc với Bộ Nội vụ để tham mưu Chính phủ giao bổ sung biên chế công chức hành chính cho thành phố Hà Nội khi thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.