Hà Nội đề ra nhiều chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - Hà Nội tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản. Đây là một trong số các chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của TP Hà Nội vừa được Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ký quyết định ban hành.

 Hà Nội sẽ rà soát, sắp xếp lại tài sản công. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một trong những yêu cầu được TP đề ra là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo quy định. Theo đó, TP Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND TP đề ra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách địa phương; quản lý nợ công theo quy định…
UBND TP Hà Nội đã đề ra một số chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực. Cụ thể, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài bảo đảm phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.
Cùng với đó, Hà Nội cũng thực hiện giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gắn với mức giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách và giảm theo tối thiểu 5 - 10% so với dự toán năm 2020 chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu tăng theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công.
TP sẽ tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức…