Hà Nội: Điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (4/8), HĐND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 22/TB-HĐND về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 16/7/2021 của Thường trực HĐND TP về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND TP; căn cứ Thông báo số 438-TB/TU ngày 30/7/2021 thông báo kêt luận của Thường trực Thành ủy về điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND TP thông báo về việc điều chỉnh thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI như sau: Về thời gian tổ chức, Kỳ họp thứ 2 HĐND TP dự kiến được tổ chức từ ngày 23/8 - 25/8/2021 (tùy theo tình hình diễn biến của dịch sẽ có điều chỉnh phù hợp).
 Quag cảnh Kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI
 Về chương trình Kỳ họp, điều chỉnh hình thức chất vấn và trả lời chất vấn từ hình thức trực tiếp tại Hội trường sang hình thức chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản.
Như vậy Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (trong đó có nửa ngày dự phòng). Tùy tình hình cụ thể, Thường trực HĐND TP sẽ chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức kỳ họp trong 2 ngày theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (dự kiến mời đại biểu HĐND TP dự kỳ họp tại trụ sở HĐND- UBND TP, chia 2 hội trường làm việc); giảm số lượng khách mời để đảm bảo phương án phòng, chống dịch Covid-19.
Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 16/7/2021 của Thường trực HĐND TP.