DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tầm nhìn đến 2050

Vũ Lê
28-09-2021 15:57
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định 4199/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu UBND TP xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
UBND TP giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước TP, các đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo quy định của pháp luật hiện hành. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc TP có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.