Hà Nội doanh nghiệp có thưởng Tết năm 2022 cao nhất là 400 triệu đồng

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi – Mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 cao nhất là 400 triệu đồng thuộc về khối DN dân doanh, tiếp đến là mức thưởng 322 triệu đồng trong khối DN FDI.

Chiều ngày 31/12, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có báo cáo nhanh về thưởng Tết năm 2022 trên địa bàn Hà Nội.
Cụ thể, đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 900.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người, DN có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.
Đối với thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân là 3.200.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 23.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Hà Nội doanh nghiệp có thưởng Tết năm 2022 cao nhất là 400 triệu đồng. Ảnh: Phạm Hùng.
Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 500.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 4.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.
Về thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân là 3.400.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 28.500.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.
Đối với khối DN dân doanh có mức thưởng Tết, thưởng Tết Dương lịch có mức thưởng bình quân là 670.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người, DN có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.
Thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân là 3.700.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người, DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với khối DN FDI có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 650.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người.
Đối với thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng bình quân là 4.200.000 đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 322.000.000 đồng/người, DN có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.
Theo các DN báo cáo, bên cạnh một số DN gặp khó khăn chưa có dự kiến thưởng, mức thưởng Tết năm 2022 của người lao động trong các DN giảm nhẹ so với năm 2020. Riêng mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần cao nhất năm 2022 trong khối doanh nghiệp FDI, tăng hơn so với năm 2021.