DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội đồng ý triển khai nâng cấp, cải tạo đê tả Đáy

Đô Thành
06-08-2016 13:22
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 6721/VP-KT cho ý kiến về việc triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đê tả Đáy đoạn xã Đồng Tiến và thị trấn Vấn Đình, huyện Ứng Hoà.
Cụ thể, UBND TP nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất tiếp tục triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đê tả Đáy đoạn xã Đồng Tiến và thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Cụ thể, dự án Nâng cấp, cải tạo đê tả Đáy đoạn xã Đồng Tiến và thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa được UBND TP phê duyệt ngày 28/10/2014 với tổng mức đầu tư 55,095 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thành phố; thời gian thực hiện dự án 2015-2019.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Trên cơ sở dự án được duyệt, dự án được bố trí kế hoạch vốn giai đoạn chuẩn bị thực hiện (lậpTKBVTC, tổng dự toán) 1 tỷ đồng. Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Ứng Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo thẩm định trình UBND TP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu (giai đoạn chuẩn bị thực hiện) dự án Nâng cấp, cải tạo đê tả Đáy đoạn xã Đồng Tiến và thị trấn Vân Đình làm cơ sở để UBND huyện Ứng Hòa (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện.

Tại Văn bản số 1756/VP-NNNT ngày 14/3/2016 của UBND TP có ghi: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu (giai đoạn chuẩn bị thực hiện) của dự án khi kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của TP Hà Nội chưa được thông qua, nên chưa đảm bảo khả thi trong bố trí nguồn vốn theo quy định. Để đảm bảo bổ trí vốn đúng, đủ cho các dự án đầu tư công theo quy định, UBND TP chưa phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án, chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thông báo chủ đầu tư biết.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi UBND huyện Ứng Hòa thông báo ý kiến chì đạo của UBND TP. Theo báo cáo của UBND huyện ứng Hòa, hiện trạng tuyến đê hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại và gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất như đề nghị của UBND huyện Ứng Hòa, đề nghị UBND TP cho phép tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư để thực hiện hoàn thành dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Về việc trên, UBND TP đồng ý đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND huyện Ứng Hòa tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án theo quy định.
TAG: