Hà Nội: Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 là gần 312 nghìn tỷ đồng

Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi-Sáng nay, 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách TP Hà Nội năm 2022.

Theo đó, về dự toán thu ngân sách TP Hà Nội năm 2022, quyết nghị tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 311.650 tỷ 672 triệu đồng; tổng thu ngân sách địa phương là 106.477 tỷ 179 triệu đồng. Về dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022, tổng chi ngân sách địa phương là 126.925 tỷ 879 triệu đồng.
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết 
Bên cạnh đó, huy động tối đa cho đầu tư phát triển năm 2022 là 4.355 tỷ đồng. Trong năm, căn cứ tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn cho các dự án, trường hợp có nhu cầu huy động từ nguồn vay trong nước, UBND TP thống nhất với thường trực HĐND TP về phương án huy động.
Trước đó, trình bày Tờ trình của UBND TP về nội dung này, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho hay: Về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2022, quy định về phân cấp nguồn thu xác định theo các nguyên tắc: Phân cấp cho ngân sách quận huyện hưởng các khoản thu được phân cấp quản lý thu; riêng với 5 huyện có Đề án lên quận được phân cấp bổ sung các khoản thu phát sinh trên địa bàn để tăng khả năng tự cân đối; các khoản thu không phát sinh hàng năm điều tiết về ngân sách TP để đảm bảo cân đối ổn định ngân sách quận huyện; điều chỉnh phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất cho phù hợp phương thức giao đất và đảm bảo tính chủ đạo của ngân sách TP.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, sáng 8/12 
Đối với các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, trong đó đối với các khoản thu tiền thuê đất trả tiền 1 lần (là khoản thu cân đối nhưng có tính không ổn định), đề xuất ngân sách TP hưởng 100% để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách quận huyện các năm tiếp theo.
Tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất được xác định chung (không phân chia theo phương thức, quy mô đất) và chia thành các nhóm: Đối với các quận, ngân sách TP hưởng 65%, ngân sách quận hưởng 35%; đối với 5 huyện có Đề án lên quận, ngân sách TP hưởng 20%, ngân sách huyện hưởng 80%. Các huyện còn lại, ngân sách TP hưởng 30%, ngân sách huyện hưởng 70%; ngân sách TP hưởng 100% đối với quỹ đất do TP tổ chức đấu giá để tạo nguồn thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án lớn. Với các khoản thu còn lại, đối với tất cả các quận, huyện, đề xuất tiếp tục hưởng 100% các khoản thu phân cấp cho quận, huyện quản lý thu. Riêng với 5 huyện có Đề án lên quận bổ sung phân cấp cho ngân sách huyện hưởng 100% các khoản không giao quản lý thu phát sinh trên địa bàn.

HĐND TP cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP Hà Nội năm 2022; Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của TP Hà Nội.