Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Thuế Hà Nội với số lượng người nộp thuế đông trong cả nước, nhưng tỷ lệ số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt 90% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử, là một trong hai địa phương đứng đầu cả nước về sử dụng hóa đơn điện tử.

71% doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử
Số liệu từ Tổng cục Thuế, sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), số lượng người nộp thuế (NNT) đã đăng ký sử dụng HĐĐT là 263.182 doanh nghiệp (DN), chiếm 71% tổng số DN, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 Tiến độ sử dụng hóa đơn điện tử theo thống kê của Tổng cục Thuế
Ngày 21/11/2021 tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống HĐĐT. Theo đó, để đảm bảo tiến độ từ ngày 1/7/2022 HĐĐT sẽ được triển khai trong toàn quốc, Ban Cán sự Bộ Tài chính đã ra nghị quyết về lộ trình áp dụng HĐĐT theo 2 giai đoạn. Cụ thể:
Giai đoạn 1 từ tháng 11/2011 áp dụng với 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so với toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong 1 năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc.
Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ tháng 4 năm 2022 với 57 địa phương còn lại. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu đến hết 31/12/2021, 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 70% số lượng DN, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Để thực hiện được mục tiêu này, ngay sau lễ kích hoạt bấm nút hệ thống HĐĐT (ngày 21/11/2021), Tổng cục Thuế đã thường xuyên tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện triển khai HĐĐT, trao đổi, thảo luận và xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai; Tổ chức các cuộc hội nghị trực tuyến tại Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT Tổng cục Thuế với các cục thuế (triển khai giai đoạn 1) và 20 tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử cùng 57 tổ chức cung cấp giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá triển khai HĐĐT.
Theo thống kê, Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT Tổng cục Thuế và 6 cục thuế đã tiếp nhận và xử lý thành công 9.748 lượt yêu cầu hỗ trợ qua các kênh: Hotline, email, web, kênh 479 hỗ trợ NNT, Chatbot, Zalo, … 
Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về HĐĐT dựa trên công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ NNT trong quá trình triển khai, áp dụng.        
Với tinh thần và quyết tâm cao độ triển khai HĐĐT, tính đến 9 giờ ngày 21/12/2021 (1 tháng sau thời điểm 0 giờ ngày 21/11/2021), số lượng NNT đã đăng ký sử dụng HĐĐT là 263.182 DN, chiếm 71% tổng số DN, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Trong đó: Cục Thuế Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng NNT đã đăng ký sử dụng HĐĐT đạt cao nhất, đạt 98% tổng số DN, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng HĐĐT; Cục Thuế Hà Nội với số lượng NNT đông trong cả nước nhưng tỷ lệ số lượng NNT đã đăng ký sử dụng HĐĐT cũng đạt 90% số lượng DN, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng HĐĐT…
Tính đến 16 giờ ngày 20/12/2021, tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 cục thuế là: 1.707.871 trong đó đã cấp mã 1.702.069 không đủ điều kiện cấp mã: 5.802.Số hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung tính đến 16 giờ ngày 20/12/2021 của 6 cục thuế là: 77.820 hóa đơn.
Mở rộng kết nối với các tổ chức trung gian
Để chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ HĐĐT, trong đó trọng tâm là rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương.
Cơ quan thuế các cấp cũng mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng HĐĐT đến tất cả NNT trên toàn quốc. Đặc biệt đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT sử dụng HĐĐT; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền,...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý HĐĐT cho các Cục Thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng HĐĐT của NNT từ ngày 1/7/2022 trên toàn quốc.
Cơ quan thuế mở rộng kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (gồm tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu và tổ chức cung cấp giải pháp): Thông báo, tổ chức các đợt tiếp nhận, đánh giá hồ sơ, kiểm tra, kết nối và kết hợp với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu đáp ứng và tổ chức cung cấp giải pháp đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Kết nối với các DN, tập đoàn lớn,  phối hợp với 125 DN lớn (xăng dầu, bảo hiểm,...) để thực hiện kiểm tra, kết nối giữa hệ thống giải pháp hóa đơn của DN và hệ thống quản lý HĐĐT của cơ quan thuế