DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội giám sát chặt hoạt động bán hàng đa cấp

Linh Đan
09-08-2016 10:26
Kinhtedothi - Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật…
Đây là một trong các nội dung được UBND TP Hà Nội ban hành trong Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP Hà Nội

Cụ thể, liên quan đến phối hợp, trao đổi thông tin trong việc quản lý hoạt đông bán hàng đa cấp, UBND TP chỉ đạo, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước của Hà Nội để theo dõi, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Tăng cường phối hợp đối với Bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp. Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân về các dấu hiệu vi phạm, lừa đảo của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp để người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, trục lợi.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Sở Công thương được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện hế hoạch. Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ (3 tháng) tổng hợp, báo cáo UBND TP và Bộ Công thương. Định kỳ hàng quý, Sở Công thương niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công thương danh sách cập nhật doanh nghiệp thông báo và được Sở Công thương Hà Nội xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội để các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nắm bắt, phối hợp quản lý. Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép…

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động bán hàng đa cấp

UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 4287/QĐ-UBND, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Theo quyết định được ban hành ngày 4/8, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố còn có đại diện các sở, ngành liên quan như Công thương, Công an thành phố, Sở Y tế,  Cục Thuế thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian kiểm tra, từ ngày ban hành quyết định đến 31/12/2016.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của Chính phủ, Bộ Công thương và các quy định pháp luật liên quan về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố theo kế hoạch kiểm tra đã đề ra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật hiện hành…
TAG: