Hà Nội: Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại 4 quận trung tâm Hà Nội

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH - KT) Hà Nội cho biết, Sở vừa có thông báo đề nghị UBND các quận và các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia ý kiến về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Theo đó, triển khai theo Luật Thủ đô và Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã giao Sở QH - KT chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia - Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Ảnh minh họa.

Quá trình triển khai, dự thảo Quy chuẩn đã được tổ chức lấy ý kiến các bộ, sở, ban ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư (đã tổ chức đăng tải trên trang web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc lần 1 vào tháng 10/2013) báo cáo Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, dự thảo Quy chuẩn đã được hoàn chỉnh theo các ý kiến của các bộ, ngành.

Để đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và các quy định hiện hành, Sở QH - KT vừa có thông báo đề nghị UBND các quận và các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia ý kiến về dự thảo Quy chuẩn bằng văn bản. Đồng thời thông báo, phát động các cơ quan, cá nhân, kiến trúc sư, cộng đồng dân cư… tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn gửi về Sở trước ngày 15/12/2019.

Theo dự thảo Quy chuẩn, các nguyên tắc chung phải tuân thủ khi quy hoạch trong phạm vi 4 quận gồm: Dự báo về dân số, lao động, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung kinh tế - xã hội khác phải dựa trên cơ sở chuỗi các số liệu với thời gian tối thiểu của 5 năm gần nhất. Dự báo dân số phải bao gồm cả dự báo dân số tạm trú, vãng lai.

Các quy hoạch phân khu đô thị phải dự báo, xác định được quy mô dân số cho các lô phố quy hoạch làm cơ sở cho tính toán và phân bổ dân cư trong quy hoạch chi tiết và các dự án. Dân số dự báo, xác định phải bao gồm dân số tại các khu đất ở và các khu đất hỗn hợp xây dựng các công trình có yếu tố ở và dân số vãng lai khác (nếu có). Kết quả của dự báo phải đảm bảo phù hợp với khả năng dung nạp, đáp ứng của đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vả môi trường.

Các khu vực hiện hữu trong đô thị khi quy hoạch phải đảm bảo khớp nối đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; không gây tác động, ảnh hưởng xấu đến chất lượng hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Quỹ đất cho các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh phải quy hoạch theo hướng tăng dần để tiệm cận với các chỉ tiêu cùa các khu vực phát triển mới.

Đối với khu vực có chất lượng hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo các quy định của quy chuẩn này, các quy hoạch phải có đánh giá tác động khi triển khai đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Đối với các khu vực cần kiểm soát về chất tải dân số trong đô thị cho phép sử dụng chỉ tiêu hệ số sử dụng đất thay cho nhóm chỉ tiêu mật độ, tầng cao xây dựng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần