Hà Nội hỗ trợ 670 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4244/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án giảm nghèo ở 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

Đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô vẫn còn nhiều khó khăn
Dự án hướng tới mục tiêu đến hết năm 2020, 670 hộ tham gia dự án cơ bản thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP.
Lao động của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vùng dự án nắm được kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản bằng việc thực hiện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật. Các hộ đồng bào dân tộc cũng sẽ biết cách khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội trong vùng nhằm phát triển một cách bền vững, từng bước ổn định và nâng cao đời sống…
Theo quyết định, Dự án sẽ hỗ trợ 100% kinh phí triển khai thực hiện cho 33 dự án cấp thôn ở 14 xã gồm: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản; hỗ trợ 100% kinh phí mua bò giống sinh sản, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho hộ nghèo tham gia dự án; Hỗ trợ 70% kinh phí mua 01 con bò giống sinh sản/hộ, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia Dự án…
Đối tượng thực hiện dự án là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tại thời điểm tháng 1/2020 của 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi TP Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách đối với nội dung của Dự án. UBNDTP Hà Nội giao Sở NN&PTNT là chủ đầu tư Dự án. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần