Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá các thương hiệu...

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Cụ thể, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Thành phố xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế; tạo điều kiện để các DN xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm hướng tới sản xuất - kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ và phân phối sản phẩm, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 9/4/2019 chỉ đạo triển khai Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu" năm 2019.
Nội dung hỗ trợ bao gồm: đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; hỗ trợ đặt tên thương hiệu; thiết kế biểu tượng (lôgô) hoặc hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho các thương hiệu DN hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu DN hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá các thương hiệu DN hoặc thương hiệu sản phẩm bằng các loại hình marketing như quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, sản phẩm phim thương hiệu, xây dựng website, truyền thông online, in ấn các sản phẩm truyền thông cho thương hiệu DN/sản phẩm, quảng cáo bảng/biển, tổ chức sự kiện...