Hà Nội hỗ trợ trên 3.100 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đến cuối ngày 31/10, toàn TP Hà Nội đã phê duyệt kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, vận động xã hội hóa với số tiền 3.100,641 tỷ đồng để hỗ trợ cho 3.907.629 người dân, người lao động (NLĐ), hộ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngày 31/10, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã thông tin về việc thực hiện công tác hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, đến chiều ngày 31/10, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chính sách của Trung ương, chính sách đặc thù của TP Hà Nội và huy động xã hội hóa để quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay các đối tượng với tổng kinh phí 3.100,641 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước là 2.693,627 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND và 407,013 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định.

Đến cuối ngày 31/10, toàn TP Hà Nội đã phê duyệt kinh phí 3.100,641 tỷ đồng để hỗ trợ cho 3.907.629 người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/QĐ-TTg, Quyết định 3642/QĐ-UBND, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,823 triệu NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ), hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với kinh phí 1.028,971 tỷ đồng. Đến chiều ngày 31/10, đã có 1,789 triệu NLĐ, NSDLĐ, hộ kinh doanh được nhận số tiền 959,042 tỷ đồng.
Trong đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền 195.962.679.000 đồng cho 89.501 NSDLĐ và 1.423.693 NLĐ; tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất số tiền 75.010.831.000 đồng cho 140 NSDLĐ và 10.210 NLĐ.
Đối với chính sách Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, các quận, huyện, thị xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 42.456 người, với số tiền 169.907.655.000 đồng.
Các quận, huyện thị xã thực hiện chính sách Hỗ trợ NLĐ ngừng việc cho 2.964 người với số tiền 4.525.000.000 đồng.
Đáng chú ý, chính sách Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) có số đối tượng được phê duyệt hỗ trợ nhiều nhất là 460.900.500.000 đồng cho 307.267 người.

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐNĐ đến nay, quận Hà Đông đã phê duyệt hỗ trợ cho 26.832 trường hợp với tổng kinh phí 45.916.060.000 đồng.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội TP, thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ  NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đến nay, cơ quan này đã chi trả cho 549.292 NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp và NLĐ tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 1.365 tỷ đồng.
Thực hiện chính sách đặc thù của TP Hà Nội theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND, đến nay, các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8/8 nhóm đối tượng. Các quận, huyện, thị xã đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 290.220 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt 299,655 tỷ đồng. Đã có 289.460 đối tượng được nhận số tiền 298,456 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  Việt Nam TP Hà Nội đã trích kinh phí 89,274 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch để hỗ trợ cho 175.117 người khó khăn.
Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các tổ chức chính trị, xã hội TP và một số quận, huyện, thị xã đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 1,07 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 317,739 tỷ đồng.
Thông tin về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 3642/QĐ-UBND, Trưởng phòng LĐTB&XH Hà Đông Đỗ Minh Loan cho biết, toàn quận đã phê duyệt hỗ trợ cho 19.277 trường hợp với tổng kinh phí 37.401.560.000 đồng. Bao gồm, nhóm hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, có 185 DN, trường học với 2.394 người; trong đó có 55 NLĐ đang mang thai, 1.216 trẻ em chưa đủ 06 tuổi là con NLĐ; kinh phí hỗ trợ là 10.075.480.000 đồng. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) 14.990 người, kinh phí 22.485.000.000 đồng. Hỗ trợ 1.368 hộ kinh doanh, kinh phí 4.104.000.000 đồng. Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng F0 đã hoàn thành điều trị, F1 đã hoàn thành cách ly là 503 người, kinh phí 715.080.000 đồng. Quận Hà Đông thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 15/NQ-HĐNĐ cho tổng số 7.555 trường hợp với tổng kinh phí 8.514.500.000 đồng. Riêng 3 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo có 6.924 trường hợp, được phê duyệt hỗ trợ kinh phí 6.924.000.000 đồng.
Như vậy, đến cuối tháng 10/2021, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên toàn TP Hà Nội đã phê duyệt kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, vận động xã hội hóa với số tiền là 3.100,641 tỷ đồng hỗ trợ cho 3.907.629 người dân, NLĐ, hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.