Hà Nội hoàn thành cắm mốc chỉ giới 30% công trình thủy lợi

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có báo cáo kết quả rà soát sau 1 năm triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn TP.

Triển khai thi hành Luật Thủy lợi, 1 năm qua, đi đôi với  tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi đến các tầng lớp Nhân dân để nâng cao nhận thức và rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Sở NN&PTNT đã tham mưu kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực khai thác công trình thủy lợi.
 Hệ thống kênh mương tại huyện Ứng Hòa
UBND TP cũng đã ban hành các quyết định về việc phê duyệt đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội giao các công ty thủy lợi phục vụ trên địa bàn Hà Nội năm 2018, năm 2019. Sở NN&PTNT đã có các quyết định phê duyệt dự toán chi tiết đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội của các công ty thủy lợi năm 2018, năm 2019; đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Hằng tháng, trên cơ sở báo cáo tình hình vi phạm công trình thủy lợi, Sở NN&PTNT có văn bản đề nghị các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý; đề nghị các chủ đầu tư dự án xây dựng hoặc sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi; quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đang khai thác.
Đáng chú ý, đến nay, Sở NN&PTNT đã tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn TP cho 105 tuyến kênh tưới, tiêu, với tổng chiều dài 799km, đạt khoảng 30% tổng số công trình thủy lợi phải cắm mốc chỉ giới.