Hà Nội: Hơn 242.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho phát triển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù gặp một số khó khăn, tuy nhiên, với sự điều hành linh hoạt của thành phố, nguồn...

Kinhtedothi - Dù gặp một số khó khăn, tuy nhiên, với sự điều hành linh hoạt của thành phố, nguồn vốn đầu tư cho phát triển trên địa bàn Hà Nội tăng trưởng khá. Ước tính 9 tháng đầu năm đạt 242.584 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn nhà nước tăng 1,2%; vốn ngoài nhà nước tăng 17,8%. Tuy nhiên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Theo thống kê khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm tỷ trọng 41,8%, tăng 22,6% so cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, chiếm tỷ trọng 19,8%, tăng 3,6%; vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản, chiếm tỷ trọng 2,7%, tăng 5,7%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm tỷ trọng 34,6%, tăng 5,2%; vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 1,1%, tăng 1,4%.
Một đoạn dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Chiến Công
Một đoạn dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Chiến Công
Trong 9 tháng qua, khu vực vốn nhà nước do địa phương quản lý đạt 19.271 tỷ đồng, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng phần vốn ngân sách của thành phố bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 79,6% so với kế hoạch năm 2015.

Thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời đẩy mạnh thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án ODA, FDI. Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Thủ đô theo Luật Đầu tư công, đảm bảo vốn đối ứng cho các dự án ODA, xử lý dứt điểm nợ xây dụng cơ bản, kiên quyết không để phát sinh nợ mới.

Trên cơ sở nguồn vốn bố trí, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình trên địa bàn, cụ thể: Dự án thọát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội gồm 10 gói thầu đang triển khai thi công (Gói thầu cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sét đã nhận bàn giao mặt bằng, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 96%; Gói thầu cải tạo kênh mương thoát nước thuộc lưu vực sông Kim Ngưu đã nhận bàn giao mặt bằng, dài toàn tuyến khoảng 97%; gói thầu thay thế cầu qua sông Tô Lịch, Lừ, Sét và đường công vụ dọc sông Lừ, Sét phần đường đã bàn giao được 91%, thi công được 7/9 cầu bảo đảm mở rộng và thoát nước; gói thầu cải tạo hồ Phương Liệt, Khương Trung thi công đạt 70% khối lượng; gói thầu cải tạo 4 hồ Hạ Đình, Đầm Chuối thi công đạt 85% khối lượng công việc…). Với dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn - ga Hà Nội gồm 9 gói thầu chính, hiện đã ký hợp đồng 4 gói thầu xây lắp, đang hoàn thiện hợp đồng và thương thảo hợp đồng, triển khai đấu thầu các gói thầu bảo đảm tiến độ đề ra…

Cùng với đó, vốn đầu tư nước ngoài trong quý III đạt 33,3 triệu USD, lũy kế đến ngày 10/9 đạt 618,3 triệu USD, bằng 85,2% so với cùng kỳ năm 2014. Thu hút vốn nước ngoài gặp khó khăn chủ yếu do vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật Đầuu tư (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015).

Việc Hà Nội chủ động thực hiện rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày trước 6 tháng theo quy định của Luật Doanh nghiệp đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng tới 37,6% so với cùng kỳ năm 2014 với 14.142 doanh nghiệp được cấp mới. Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động (giải thể, tạm ngừng kinh doanh hay bỏ địa chỉ kinh doanh) còn khá cao: 10.523 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ.