DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hồng Thái
26-10-2021 08:32
Kinhtedothi - Ngày 25/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.
 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) đã được UBND TP, các sở, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan T.Ư của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Hà Nội có vai trò quan trọng để lan tỏa Thủ đô tới cả nước trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Để ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 5/10/2021 của UBND TP về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Hà Nội năm 2021.

Trong thời gian cao điểm (từ ngày 1/11/2021 đến ngày 9/11/2021), tập trung triển khai một số nội dung sau: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị TP; UBND quận, huyện, thị xã tập trung phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật năm 2021.

Sở VH&TT, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích tại các tuyến đường chính, các phố lớn, các khu trung tâm, trụ sở cơ quan nhà nước, địa điểm công cộng để truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Sở Tư pháp xây dựng phóng sự hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Trailer quảng bá Ngày Pháp luật Việt Nam và phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội để tuyên truyền. Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và các cơ quan chí của TP thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị TP; UBND quận, huyện, thị xã thông qua các hình thức phù hợp, tạo điểm nhấn trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.