Hà Nội: Kêu gọi sở, ngành, quận, huyện đăng ký sáng kiến cải cách hành chính

Linh Chi
Chia sẻ

Kinhtedothi-Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị, đối với các sở, ban, ngành, đăng ký tối thiểu 1 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới; đối với UBND quận, huyện, thị xã (gồm UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc), đăng ký tối thiểu 2 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới về cải cách hành chính.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1980/SNV-CCHC ngày 12/7/2021 về việc đăng ký sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính năm 2021, gửi các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã.
Theo đó, thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của UBND TP Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020) và chủ đề công tác năm 2021 của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP lựa chọn, đăng ký sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới về cải cách hành chính triển khai trong năm 2021.
Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành, đề nghị đăng ký tối thiểu 1 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới. Đối với UBND quận, huyện, thị xã (gồm UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc), đăng ký tối thiểu 2 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới.

Công chức bộ phận Một cửa huyện Thanh Trì tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân 
Nội dung sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới tập trung vào các nội dung còn hạn chế, tồn tại của ngành, địa phương hoặc giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, địa phương hoặc TP.
Văn bản của Sở Nội vụ nêu rõ, các cơ quan, đơn vị gửi bản đăng ký sáng kiến về Sở Nội vụ trước ngày 31/7/2021, đồng thời gửi bản word vào địa chỉ email phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn để tổng hợp, báo cáo UBND TP (theo Biểu Đăng ký kèm theo); báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trước ngày 30/11/2021 để phục vụ công tác đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương năm 2021.
Trong Biểu Đăng ký sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới về cải cách hành chính, gồm có các mục như: Tên sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới; Mô tả tóm tắt nội dung sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới; sự cần thiết áp dụng sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới; Dự kiến kết quả đạt được (sản phẩm, đối tượng thụ hưởng, lợi ích thu được); Thời gian thực hiện…