Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học, y tế

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn TP Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 3292-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP Hà Nội

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo nội dung Quyết định số 3292-QĐ/TU, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP Hà Nội có 17 thành viên. Trong đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn là Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn là Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng là Phó Trưởng ban; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn TP Hà Nội.

Sở KH&ĐT là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, báo cáo, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các quận, huyện, thị ủy thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích thuộc địa bàn được giao quản lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần