Hà Nội làm tốt về công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 11/10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị quyết T.Ư 6, 7 khóa XII trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung…

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW như: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các khối cơ quan đảng, UBMTTQ, tổ chức chính trị - xã hội (kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã, mô hình tổ chức đảng ở các Tổng công ty...); khối các cơ quan Nhà nước (phương án hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP; kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, các đơn vị thuộc sở, ngành); mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Đồng thời đánh giá kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng cho ý kiến hoàn thiện một số đề án, mô hình mới về sắp xếp, tổ chức bộ mày và tinh giản biên chế; công tác đánh giá cán bộ, công, viên chức, người lao động,...
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao những kết quả công tác các mặt của Ban chỉ đạo trong 9 tháng qua, đã tiếp nối thành công, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn, quan trọng của TP về công tác tổ chức bộ máy, biên chế.
Bí thư Thành ủy cũng quán triệt tới các thành viên Ban chỉ đạo, các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền Nghị quyết số 39-NQ/TW; nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng, tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, tinh giản biên chế. Tiếp tục công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7 (Khóa XII).
Đánh giá cao những đề xuất thiết thực, hiệu quả của các thành viên, đơn vị về một số chủ trương trong công tác Ban chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho ý kiến về việc tổng kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết toàn TP; tiếp tục nghiên cứu, thí điểm, hoàn thiện một số đề án, mô hình mới và các cơ chế đặc thù của TP liên quan đến thực hiện tinh giản biên chế.
Cũng tại Hội nghị, Ban chỉ đạo cũng nghe và cho ý kiến về báo cáo của Sở Tài chính về thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; báo cáo của Sở Nội vụ về phương án sắp xếp, kiện toàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm hỗ trợ xã hội của TP.