Hà Nội lập Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn

Khang Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 5272/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc đô thị và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn có tên giao dịch tiếng Anh là Hanoi Research Center of Architecture, Urban and Rural planning (Tên viết tắt tiếng Anh: HRAP). Trung tâm có trụ sở chính đặt tại Tầng 1, nhà N5B - N5C, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, cơ sở 2 tại số 146 đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Trung tâm có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ có liên quan của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Đô thị Hà Nội và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định.
Trung tâm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn có chức năng tham gia, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn theo quy định của pháp luật; thực hiện tư vấn thiết kế, cung cấp các dịch vụ công về thông tin quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn TP; tổ chức đào tạo, tập huấn và hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc đô thị, nông thôn; thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị; khảo sát địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng.

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội giao về nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn theo kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể được giao để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành; Tham gia soạn thảo và góp ý các văn bản pháp quy đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc; Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc; Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch, kiến trúc. Sưu tầm, tổng hợp tư liệu nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng;

Tham gia đề xuất các định hướng phát triển không gian khu vực, kiến trúc và quản lý kiến trúc đô thị của TP. Nghiên cứu và xác lập các quy trình thích hợp cho công tác thiết kế đô thị theo các quy định của nhà nước; công tác quản lý kiến trúc đô thị; Nghiên cứu thiết kế xây dựng hoặc cải tạo xây dựng các công trình kiến trúc, các mẫu nhà phù hợp với các khu quy hoạch, các công trình đặc thù, công trình bảo tồn (phố cổ, phố cũ, bảo tàng, trụ sở chính quyền các cấp...), ứng dụng các đề tài nghiên cứu do Trung tâm hoặc các tổ chức khác thực hiện;

Tham gia triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, xử lý số liệu và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quy hoạch kiến trúc, xây dựng, cập nhật và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP theo nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao; Tư vấn, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch văn hóa và các khu chức năng khác; lập thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch mạng lưới, quy hoạch ngành theo nhu cầu của các chủ đầu tư. Tổ chức các cuộc thi về sáng tác kiến trúc, ý tưởng quy hoạch;

Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đô thị và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước và TP; Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, tổng dự toán, thẩm tra, thẩm định các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn; Khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng; Thiết kế cắm mốc và thực hiện cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch, mốc giới giao đất ngoài hiện trường; Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo chức năng của Trung tâm và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quản lý cán bộ, viên chức, biên chế, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của TP; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND TP giao.
Độc giả có thể xem toàn văn Quyết định trên TẠI ĐÂY

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần