Hà Nội mở rộng đối tượng người có công được hưởng hỗ trợ

Thịnh An - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 8/12, Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã xem xét và thông qua 2 Nghị quyết về quy định mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán; quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương trình bày Tờ trình 2 Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương trình bày Tờ trình 2 Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Tăng chi ngân sách cho hỗ trợ người có công

Nghị quyết về Chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn TP Hà Nội được các ĐB HĐND TP thông qua với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt.

Nghị quyết quy định các đối tượng được hỗ trợ gồm: Cha, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

Thương/bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến.

Mức chi: Áp dụng theo quy định tại Điều 6 và khoản 6 Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể: Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà ở mức 0,9 lần mức chuẩn người có công; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: 1,8 lần mức chuẩn người có công. Hỗ trợ chi khác phục vụ công tác điều dưỡng tập trung (điện, nước, vệ sinh...): 500 nghìn đồng/1 người/1 lượt điều dưỡng.

Nghị quyết cũng chỉ rõ, khi chính sách của Trung ương thay đổi về mức chi thì chính sách đặc thù của TP được áp dụng tương ứng.

Về mức hỗ trợ tiền ăn và chi khác đối với người có công và thân nhân người có công nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin TP (mở rộng đối tượng, nâng mức tiền ăn và chi khác quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND TP).

Các ĐB HĐND TP bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp
Các ĐB HĐND TP bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và thân nhân liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của TP; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin TP.

Mức chi gồm: Tiền ăn: 3 triệu đồng/người/tháng; Chi khác phục vụ nuôi dưỡng (điện, nước, vệ sinh, quần áo, thuốc chữa bệnh thông thường...): 500 nghìn đồng/người/ tháng.

Nghị quyết có điểm mới là mở rộng đối tượng được hỗ trợ. Đó là hỗ tiền khám sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân trợ nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Mức chi hỗ trợ (bằng tiền mặt) là 1 triệu đồng/người/năm.

Hỗ trợ tiền mai táng khi người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ trần (ngoài mức kinh phí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội). Mức chi hỗ trợ mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội tại thời điểm người có công và thân nhân người có công từ trần (không áp dụng đối với người có công với cách mạng được hỗ trợ theo Phụ lục 01, Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND TP. Khi chính sách mai táng của Luật Bảo hiểm xã hội thay đổi thì chính sách đặc thù của TP được áp dụng tương ứng).

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 114 tỷ đồng/năm (tăng so với năm 2022 khoảng 99,7 tỷ đồng). Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách TP và ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp.

Tăng mức quà tặng cho các đối tượng chính sách

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu có mặt cũng đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của đại diện các Ban liên lạc tù chính trị TP Hà Nội và nội dung mức quà tặng của TP Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc khánh 02/9, Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

Trong Tờ trình về nội dung này, UBND TP đã đề nghị giữ nguyên đối tượng và tăng mức tặng của TP Hà Nội tới các đối tượng. Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP đã thẩm tra và thống nhất với các nội dung tại Dự thảo Tờ trình.

Theo Nghị quyết được thông qua, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội là 50 triệu đồng/năm; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với hội viên của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội, mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/hội viên/năm.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với hội viên của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội tổ chức kỷ niệm vào các các năm chẵn và năm tròn: Mức hỗ trợ mức 500 nghìn đồng/hội viên (ngoài mức hỗ trợ hàng năm cho hoạt động của các hội viên Ban liên lạc tù chính trị).

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

Về quy định nội dung và mức tặng quà của TP Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán: Mức quà (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thưởng sinh loại B, người hương chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21, trở lên: bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh của TP Hà Nội hiện đang dược nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kế; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/01 1945 (Lão thành cách mạng)... ; Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, dày.

Trường hợp 1 cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận 1 suất quà tặng của TP.

Mức hỗ trợ bằng bằng tiền mặt là 1 triệu đồng/người với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiếu bị nhiễm chất độc hóa học của TP Hà Nội hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề...

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mức quả (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh của TP Hà Nội hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề...

Mức quà 6 triệu đồng/suất (trong đó túi quà 1 triệu đồng, tiền mặt 5 triệu  đồng): Gia đình người có công tiêu biểu (mỗi quận, huyện, thị xã chọn 2 gia đình) và các cá nhân tiêu biểu do đoàn lãnh đạo TP đi thăm tặng.

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9: Mức quà (băng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 (Lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa); người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”...

Với quy định nội dung và mức tặng quà của TP Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Tết Trung thu, đối tượng: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Mức tặng quà: 500 nghìn đồng/em/ngày với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Mức 11 triệu đồng/đơn vị/ngày do đoàn lãnh đạo TP đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cấp TP.

Mức 6 triệu đồng/đơn vị/ngày do đoàn lãnh đạo cấp huyện, cấp xã đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cấp huyện, cấp xã,

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn ngân sách TP, cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo phân cấp.