Hà Nội: Một loạt phí và lệ phí được giữ nguyên

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội.

Theo Tờ trình do Giám đốc Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trình tại kỳ họp, UBND TP đề xuất giữ nguyên quy định thu; chỉ thay đổi căn cứ pháp lý đối với 14 khoản phí và 4 khoản lệ phí hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính bao gồm: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; Phí tham quan, gồm 3 khoản phí tương đồng về tính chất, đối tượng thu, đối tượng miễn giảm; Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Phí thư viện - Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, gồm 4 khoản phí có tính chất, mức thu giống nhau; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Lệ phí đăng ký cư trú; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết 

Giữ nguyên 2 khoản phí và 2 khoản lệ phí hướng dẫn tại các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Tài chính là: Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Đáng chú ý, với lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Trong đó quy định từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại các Nghị quyết hiện hành của HĐND TP về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Như vậy, từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, số tiền lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là: 12% x Giá tính lệ phí trước bạ theo quy định x 50%. Từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết hiện hành của HĐND TP. Do đó UBND TP không đề xuất điều chỉnh quy định tại Nghị quyết.

Bên cạnh đó, UBND TP đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, bao gồm: Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Lệ phí hộ tịch.

Trong đó, sẽ miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Đối với các công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp xã: Đề xuất giữ nguyên mức thu đang thực hiện, chỉ xác định lại tên công việc hộ tịch đúng quy định. Đối với các công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp huyện: Đề xuất bổ sung quy định thu lệ phí đối với công việc hộ tịch thực hiện tại UBND cấp huyện gồm: đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, đăng ký giám hộ; chấm dứt giám hộ. Sở Tư pháp đề xuất mức thu lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện đối với việc đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn là 25.000đ, bằng 50% mức thu lệ phí đăng ký khai sinh, khai tử không đúng hạn.

Ngoài ra, UBND TP cũng đề xuất 2 khoản phí, lệ phí chưa ban hành quy định thu đó là: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình địch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu và Lệ phí cẩp chứng minh nhân dân, căn cước công dân.