Hà Nội: Nâng cấp hệ thống đê sông Nhuệ, sông Hồng giai đoạn 2018 - 2020

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4390, cho ý kiến về việc đầu tư tuyến đê hữu sông Hồng và đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Thường Tín.

Ảnh minh họa
Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở NN&PTNT về việc đầu tư tuyến đê hữu sông Hồng và đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Thường Tín. Trong đó, kiến nghị chỉ đạo UBND huyện Thường Tín: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát, lập Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Nhuệ các đoạn từ Tân Minh đến Hiền Giang, từ UBND xã Hiền Giang đến cầu Đen xã Khánh Hà, từ lối rẽ Chùa Đậu đến cầu Đồng Quan, huyện Thường Tín gửi Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy định. Nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đê hữu sông Hồng khi dự án được bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 cấp TP, tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công.
Đồng thời, giao các sở KH&ĐT, NN&PTNT, GTVT hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định. Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất, tham mưu cho TP bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đê hữu sông Hồng trên địa bàn huyện Thường Tín vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020.
Về việc trên, UBND TP đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đê hữu sông Hồng trên địa bàn huyện Thường Tín bằng nguồn vốn ngân sách TP giai đoạn 2018 - 2020. UBND huyện Thường Tín đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thực hiện công tác khảo sát, lập Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Nhuệ các đoạn từ Tân Minh đến Hiền Giang, từ UBND xã Hiền Giang đến cầu Đen xã Khánh Hà, từ lối rẽ Chùa Đậu đến cầu Đồng Quan, huyện Thường Tín (dự án này đã được HĐND TP thống nhất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 426/HĐND-KTNS ngày 29/8/2017), gửi Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND TP phê duyệt đúng quy định.