Hà Nội nâng mức hỗ trợ cho người dân Nam Sơn

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/7, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 3511/UBND-ĐT, yêu cầu Sở Xây dựng, huyện Sóc Sơn cùng các đơn vị liên quan, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ và khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh người dân trong vùng chịu ảnh hưởng bởi Khu liên hiệp xử lý chất thải (KLHXLCT) Nam Sơn.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Y tế, Sở Tài chính, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nâng mức hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế từ 80% lên 100%; đồng thời, triển khai khám chữa bệnh định kỳ cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng bởi KLHXLCT Nam Sơn.
Giao Sở TN&MT chủ trì, khẩn trương đánh giá mức độ ô nhiễm không khí tại KLHXLCT Nam Sơn, báo cáo UBND TP để điều chính chính sách hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho Nhân dân khu vực.
Giao UBND huyện Sóc Sơn đẩy nhanh tiến độ di dời các hộ dân trong vùng chịu ảnh hưởng môi trường, bán kính 500m. Bên cạnh đó, huyện cũng phải gấp rút thực hiện, hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư dành cho người dân thuộc diện phải di dời.
Từ 1/8 tới, việc phun thuốc diệt ruồi, muỗi sẽ được chuyển giao từ đơn vị vận hành KLHXLCT Nam Sơn sang Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sóc Sơn. UBND TP yêu cầu Trung tâm phải tiến hành rà soát, lập kế hoạch ngay để tiến hành phun thuốc cho địa bàn các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ.
Sở Xây dựng, TN&MT, UBND huyện Sóc Sơn cần tăng cường giám sát, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường KLHXLCT Nam Sơn.
Yêu cầu đơn vị vận hành Khu xử lý phải tăng cường xử lý nước rác; dùng bạt che phủ các hồ chứa nước rác nhằm hạn chế mùi và tách nước mưa.
Việc sử dụng chế phẩm Redoxy - 3C để ngăn mùi phát sinh đã được thửu nghiệm thành công tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, và sẽ được áp dụng để xử lý ô nhiễm không khí tại Nam Sơn.
Công ty Nước sạch số 2 phải tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cung cấp nước sạch cho các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, hoàn thành trước ngày 15/8; tính toán lại phương án giá nước sạch tiêu dùng theo đề nghị của Nhân dân.
Một số biện pháp hỗ trợ khác cũng đã được UBND TP giao các Sở, ngành xem xét, báo cáo, đề xuất lên để làm căn cứ thực hiện.