Hà Nội nhập siêu gần 13 tỷ USD hàng hóa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố, trong tháng 11/2012 các doanh nghiệp Hà Nội đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 858 triệu USD, tăng 2,3%.

Dự kiến trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 9,177 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong tháng 11, Hà Nội nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 2,206 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Xét cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy, trong 11 tháng qua, Hà Nội nhập siêu gần 13 tỷ USD.