Hà Nội: Nhiều tuyến phố chính được đề xuất thiết kế lại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa đề nghị 5 quận nội thành Hà Nội nghiên cứu xác định, đề xuất danh mục các tuyến phố chính, quan trọng trên địa bàn cần triển khai thiết kế đô thị…

Theo đó, để triển khai việc thực hiện kiểm soát, quản lý phát triển theo đồ án Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định hướng phát triển kiến trúc đô thị, bảo vệ và phát huy giá trị cảnh quan đô thị; kiểm soát việc bảo tồn, chỉnh trang và phát triển xây dựng mới thông qua nội dung thiết kế đô thị của khu vực nội đô lịch sử (từ bờ Nam sông Hồng đến đường Vành đai II), Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước trên địa bàn, nghiên cứu xác định, đề xuất danh mục các tuyến phố chính, quan trọng trên địa bàn cần triển khai thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước ngày 01/3/2012 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho phép tổ chức thực hiện.

Trước đó, năm 2009, UBND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt Đề án chỉnh trang, sơn vôi, sơn cửa nhà mặt tiền 75 tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội để phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đề nghị nói trên dựa trên căn cứ Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngàv 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; Quyết định số 1259/ỌĐ-TTg ngày 26/7/201 1 cùa Thù tướng Chính phủ về phê duyệt Ọuy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.