DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội nỗ lực cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính như thế nào?

Công Thọ - Thủy Tiên
21-05-2020 21:36
Kinhtedothi - Kết quả chỉ số CCHC và nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Thành phố và phản ánh sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở và trực tiếp là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố.
Tin liên quan
  • Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019: Hà Nội duy trì vị trí thứ hai khối tỉnh, thành phố Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019: Hà Nội duy trì vị trí thứ hai khối tỉnh, thành phố
Ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. 
Năm thứ 3 liên tiếp chỉ số cải cạc hành chính Hà Nội được duy trì, giữ vững thứ hạng cao

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019", với mục tiêu xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.
 Ảnh minh họa
Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch CCHC Thành phố, có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ.

Kết quả Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm, nhóm A đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên có 01 tỉnh (Quảng Ninh). Nhóm B đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90% gồm 43 tỉnh, thành phố.

Nhóm C đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80% gồm 19 tỉnh. Thành phố Hà Nội đứng đầu nhóm B, đạt 84,64 điểm (84,64%), xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội được duy trì, giữ vững thứ hạng cao. Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của Thành phố phản ánh sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở và trực tiếp là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố. Thành phố Hà Nội tiếp tục được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao về tính năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, có nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về CCHC.

Các chỉ số thành phần trong kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của Thành phố được đánh giá khá toàn diện, trong đó 6/8 chỉ số thành phần đạt kết quả trên 80%: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả các chỉ số thành phần năm 2019 cụ thể như sau: Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính”: được 8/8,5 điểm (đạt 94,12%), tăng 13,12% so với năm 2018 (đạt 81%).

Điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố là tiếp tục kiên trì phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, “một người, một việc, một đầu mối xuyên suốt”; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC.

Chỉ số thành phần“Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL”: được 8,782/10 điểm (đạt 87,82%). Trong đó, điểm nổi bật là Thành phố đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản QPPL, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Chỉ số thành phần“Cải cách thủ tục hành chính”: được 13/14 điểm (đạt 92,86%), tăng 4,86% so với năm 2018 (đạt 88%). Thành phố đã thực hiện việc rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 154 TTHC trong các lĩnh vực; lũy kế đến nay, đã đơn giản hóa 481 TTHC với số chi phí tiết giảm thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân khoảng trên 91 tỷ đồng/năm.

Thành phố đã hoàn thành xây dựng và công bố 1.717 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn (đạt 100%). Các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.

Chỉ số thành phần“Cải cách tổ chức bộ máy”: được 10,166/12 điểm (đạt 84,71%), tăng 1,71% so với năm 2018 (đạt 83%). Điểm nổi bật là công tác cải cách tổ chức bộ máy được Thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bài bản, có hệ thống, Thành phố Hà Nội là địa phương tiên phong, thành công, trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Chỉ số thành phần“Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”: được 11,87/14 điểm (đạt 84,76%). Điểm nổi bật là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô ngày càng được chuẩn hóa về chuyên môn, có sự chuyển biến mạnh về tư duy, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Chất lượng tham mưu chính sách được chú trọng, có chiều sâu, đặc biệt là việc giải quyết các vấn đề khó, việc mới, phức tạp, chưa có tiền lệ. Công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ được đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên.

Chỉ số thành phần“Cải cách tài chính công”: được 9,245/12,5 điểm (đạt 73,96%). Điểm nổi bật là Thành phố đã tập trung rà soát các dự án đầu tư công để tránh đầu tư dàn trải; tiếp tục rà soát, xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để phù hợp các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa nền hành chính”: được 10,835/13 điểm (đạt 83,35%). Điểm nổi bật là Thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp và hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế); đồng thời đã kết nối 48 DVCTT lên Cổng dịch vụ Quốc gia (phấn đấu năm 2020 đưa tiếp 200 DVCTT).

Thành phố đã thực hiện rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. Số lượng TTHC liên thông và cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 ngày càng mở rộng, toàn Thành phố có 1.424/1.611 TTHC, đạt 89% (trong đó có 1044 DVCTT mức độ 3; 388 DVCTT mức độ 4).

Chỉ số thành phần “Đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố”: được 12,742/16 điểm (đạt 79,64%), tăng 0,64% so với năm 2018 (đạt 79%).

Điểm nổi bật là mức độ thu hút đầu tư của Thành phố được Trung ương đánh giá đạt kết quả cao, năm 2019 thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,736 tỷ USD (năm 2018 đạt 6,5 tỷ USD), là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, thu ngân sách trên địa bàn đạt 264,7 nghìn tỷ đồng; GRDP năm 2019 tăng 7,62% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với Thành phố đã đươc khẳng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chỉ số CCHC năm 2019 của Thành phố cũng chỉ ra một số chỉ số thành phần còn đạt điểm thấp, cần có giải pháp khắc phục như: việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử; việc xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh…

Năm thứ 2 liên tiếp Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt trên 80%

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố Hà Nội đạt trên 80% (đạt 80,09%) (Năm 2017: 76,53%; Năm 2018: 83%); đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 là “Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80% vào năm 2020”, tại Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Về các Chỉ số thành phần: 03/05 Chỉ số thành phần đạt trên 80% (cụ thể: Chỉ số thành phần về Tiếp cận dịch vụ hành chính công đạt 83,14%; Chỉ số thành phần về Thủ tục hành chính đạt 82,95%; Chỉ số thành phần về Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 84,22%).

02/05 Chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2018 (cụ thể: Chỉ số thành phần về Tiếp cận hành chính tăng từ 82,56% (năm 2018) lên 83,14% (năm 2019); Chỉ số thành phần về Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tăng từ 70,70% (năm 2018) lên 72,33% (năm 2019).

Tuy nhiên, 02/05 Chỉ số thành phần đạt dưới 80% (cụ thể: Chỉ số thành phần về Công chức trực tiếp giải quyết TTHC, đạt 78,38%; Chỉ số thành phần về Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đạt 72,33%).

Về các mong đợi của người dân, tổ chức (05 trong số 13 mong đợi có tỷ lệ người dân lựa chọn nhiều nhất):

61,32% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn mở rộng các hình thức thông tin để người dân biết đến nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

47,81% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn tiếp tục đơn giản hóa TTHC.

46,13% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

28,98% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện.

26,56% người dân, tổ chức được hỏi mong muốn tăng cường niêm yết công khai, minh bạch quy định TTHC.

Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp

Trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội vừa được công bố, để tiếp tục duy trì thứ hạng Chỉ số CCHC, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính của Thành phố và khắc phục những chỉ số thành phần chưa được cải thiện, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh ngiệp đối với công tác CCHC, sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ được Thành phố giao, đảm bảo hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thành phố.

Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cổng dịch công, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC các cấp, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết TTHC với công dân.

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; cơ chế khoán kinh phí hành chính, tự chủ tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; tiếp tục cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công, nhất là DVCTT mức độ 3, mức độ 4, các dịch vụ công thiết yếu cơ bản: y tế, giáo dục, điện, nước, vệ sinh môi trường…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách.