Hà Nội phải là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng

Trần Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi - Là người con của Hà Nội, từng là người đứng đầu Đảng bộ TP, đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Thủ đô.

Yêu cầu với Hà Nội phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, Đảng bộ Hà Nội vinh dự là một trong hai Đảng bộ lớn được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về dự. Phát biểu chỉ đạo Đại hội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn các địa phương khác. Bởi Hà Nội là Thủ đô của cả nước, bộ mặt của quốc gia, nơi tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt.

Nhiều lần nhấn mạnh đến vị thế, tiềm năng của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả TP đã đạt được. Dù luôn luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đạt được những thành tựu lớn, luôn giữ vững vai trò đầu tàu mạnh của cả nước. Hà Nội đã đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: Thanh Hải
Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng. “Thủ đô đang ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, giao dịch quốc tế, tạo động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước”; “Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ” - những lời nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là sự động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Là nơi hội tụ của khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước”… Vì vậy, Hà Nội phải vừa phát huy bề dày truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động được nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và của Đảng bộ Thủ đô. Cần phải có tầm nhìn không chỉ là một vài năm hay một nhiệm kỳ trước mắt, mà phải nhìn xa hơn thế, với những cách làm, bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước trong giai đoạn tới.

Khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, trách nhiệm với Hà Nội

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong nhiệm kỳ mới Hà Nội phải là một TP phát triển, một Thủ đô đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hiến, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước. Nêu cao hơn nữa lòng tự hào, tự trọng, ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
 Toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Văn Phúc
Gợi mở cho Hà Nội những giải pháp để tạo đột phá, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước; làm nên một hình ảnh tiêu biểu của cả nước, một "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; là "Thành phố vì hòa bình" và nay Hà Nội là "Thành phố sáng tạo". Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong thời gian tới. Do đó, cần khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm với Hà Nội; tuyên truyền trong dân, giáo dục thế hệ trẻ; nêu cao lòng tự trọng, tự tin, từ đó thấy rõ trách nhiệm với Hà Nội...
“Hà Nội cần mở rộng quan hệ với thủ đô các nước, tăng cường quảng bá về Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội với bạn bè quốc tế, tạo tiền đề cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô, của đất nước ta trên trường quốc tế”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở và cũng là đặt kỳ vọng với Hà Nội, tin tưởng TP sẽ làm được.

Bắt đầu một mùa Xuân mới, một nhiệm kỳ mới, sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Hà Nội đã giúp TP có thêm nguồn sinh lực mới, khí thế mới để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP với 10 Chương trình công tác trọng tâm, các kế hoạch, đề án, đưa Thủ đô Hà Nội bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.