DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội phân bổ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tại các huyện

17-04-2016 12:22
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của một loạt các huyện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo đó, kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Ba Vì là 42.300,49ha, trong đó: Đất nông nghiệp 28.925,20 ha, đất phi nông nghiệp 13.349,03ha, đất chưa sử dụng 26,26ha, đất đô thị 1.362,23ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 55 dự án, cụ thể: 14 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 41 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Thường Tín là 13.040,88ha, trong đó: Đất nông nghiệp 7.886,12ha, đất phi nông nghiệp 5.149,56ha, đất chưa sử dụng 5,19ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 72 dự án, cụ thể: 8 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 37 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 27 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Hoài Đức là 8.493,16ha, trong đó: Đất nông nghiệp 4.319,17ha, đất phi nông nghiệp 4.145,88ha, đất chưa sử dụng 28,1ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện là 67 dự án, cụ thể: 21 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 23 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 23 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 của huyện Phú Xuyên là 17.143,06ha, trong đó: Đất nông nghiệp 10.884,57ha, đất phi nông nghiệp 6.194,83ha, đất chưa sử dụng 63,66ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 41 dự án, cụ thể: 7 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất; 14 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 20 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Thạch Thất là 18.744,18ha, trong đó: Đất nông nghiệp 10.393,01ha, đất phi nông nghiệp 8.284,50ha, đất chưa sử dụng 66,67ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện là 66 dự án, cụ thể: 32 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 14 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 20 dự án đăng lý mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 của huyện Ứng Hòa là 18.818,05ha, trong đó: Đất nông nghiệp 13.558,17ha, đất phi nông nghiệp 5.215,81ha, đất chưa sử dụng 44,06ha, đất đô thị 562,12ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 50 dự án, cụ thể: 8 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất; 13 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 29 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 huyện Quốc Oai là 15.112,82ha, trong đó: Đất nông nghiệp 9.820,59 ha, đất phi nông nghiệp 5.202,78ha, đất chưa sử dụng 89,45ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là 64 dự án, cụ thể: 16 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất; 14 dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 34 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Ngoài ra, UBND TP cũng đã có những quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây.

Theo đó, với tổng diện tích đất tự nhiên 4.963,95ha, trong năm 2016, quận Hà Đông được phép sử dụng 1.129,18ha cho đất nông nghiệp, 3.324,45ha cho đất phi nông nghiệp như đất ở, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng, sông ngòi kênh rạch… Còn lại 510,30ha làm đất dự phòng chưa sử dụng. UBND TP cũng phê duyệt danh mục 28 công trình, dự án đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có quyết định giao đất; 10 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016;  62 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch năm 2016. 

Kế hoạch sử dụng đất tự nhiên năm 2016 thị xã Sơn Tây là 11.742,88ha, trong đó: Đất nông nghiệp 5.424,13 ha, đất phi nông nghiệp 6.264,13 ha, đất chưa sử dụng 54,59 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã là 95 dự án, cụ thể: 6 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 60 dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 29 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Trong năm thực hiện, UBND các huyện, quận, thị xã trên có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được UBND TP phê duyệt thì quận tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND TP trước ngày 31/5/2016.
TAG: