Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 7,5%

Chia sẻ

KTĐT - Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 7,5%. Thu nhập đạt 40-60 triệu đồng/1ha đất lâm nghiệp/năm.

Theo Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng TP. Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 nhằm bảo vệ và phát triển rừng Hà Nội gắn với phát triển toàn diện và bền vững của các ngành kinh tế và phát triển tổng thể kinh tế xã hội của Thủ đô, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ thiết lập, quản lý, bảo vệ phát triển bền vững 26.621 ha đất và rừng được quy hoạch cho 3 loại rừng. Điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý quy hoạch cho 3 loại rừng, đẩy mạnh việc giao rừng, giao đất lâm nghiệp ổn định, lâu dài cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đảm bảo tất cả diện tích rừng đều có chủ thể quản lý cụ thể.
 
 
Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 7,5% - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa.

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020 là 26.621 ha. Trong đó, diện tích phân theo 3 loại rừng là: Rừng đặc dụng 11,143 ha; rừng Phòng hộ 8.970 ha; rừng sản xuất 6.508ha.

Thành phố cũng đặt mục tiêu cụ thể là tạo công ăn việc làm hàng năm từ 10.000 - 15.000 lao động. Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung 406 ha, nâng cấp rừng trồng trong rừng phòng hộ 1.561 ha, làm giàu  315 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt, trồng 6.453 ha rừng, hoàn thành giao đất lâm nghiệp, gắn với giao rừng, cho thuê 20.383 ha rừng, hoàn thành việc cắm mốc ranh giới 3 loại rừng.

Bên cạnh đó, bảo vệ và phát triển rừng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, có giá trị kinh tế đặc biệt từ kinh tế đồi rừng, cung cấp nguyên liệu phục vụ các ngành nghề truyền thống và các lâm đặc sản, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân vùng đồi núi, phát triển kinh tế, xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trên, Quy hoạch đã đề ra một số giải pháp chính như: Giải pháp về tổ chức quản lý và tổ chức sản suất; Về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và khuyến lâm; Giải pháp về đất đai, về vốn; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế,…

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu sản phẩm dự án theo đúng đề cương đã được UBND Thành phố phê duyệt; Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch.

UBND các huyện, thị xã có rừng chủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban, ngành xây dựng, thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy cho từng giai đoạn và hàng năm của địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường có rừng thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng, PCCC cho từng giai đoạn và hàng năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần