Hà Nội phân hạng 209 sản phẩm OCOP cấp thành phố

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp TP Hà Nội năm 2019 (Đợt 3).

Theo Quyết định, UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP cấp TP Hà Nội năm 2019 (Đợt 3), với một số nội dung như sau: Phân hạng đối với 209 sản phẩm từ ba (3) sao trở lên của 51 chủ thể OCOP tham gia Chương trình OCOP TP Hà Nội năm 2019 (Đợt 3). Cụ thể, có 1 sản phẩm có tiềm năng đạt năm (5) sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia; Có 151 sản phẩm đạt hạng bốn (4) sao; Có 57 sản phẩm đạt hạng ba (3) sao.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND TP trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia đối với các sản phẩm tiềm năng đạt năm (5) sao. Tổ chức công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật và TP.
UBND các quận, huyện, thị xã, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, các chủ thể OCOP có sản phẩm tiềm năng đạt năm (5) sao có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP TP Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình UBND TP báo cáo Trung ương xem xét, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.
Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận ba (3) và bốn (4) sao tại Quyết định này, có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy đinh của Chương trình OCOP. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần