Hà Nội “phát lệnh” xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Thông báo vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình ký ban hành, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp “mạnh” đối với các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, kể cả phát sinh trước và sau thời điểm thành phố có quy định về vấn đề này.

KTĐT - Theo Thông báo vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình ký ban hành, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp “mạnh” đối với các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, kể cả phát sinh trước và sau thời điểm thành phố có quy định về vấn đề này.

Theo đó, đối với các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng (theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ - TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ - quy định việc xử lý các công trình xây dựng đang tồn tại nhưng không phù hợp với quy định của Luật Xây dựng) phát sinh sau ngày Quyết định số 26/2005/QĐ - UB ngày 18/02/2005 của UBND Thành phố có hiệu lực, Thành phố cho rằng, thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự thủ tục để xử lý đối với các trường hợp này đã được UBND TP quy định rõ ràng, cụ thể. UBND các quận, huyện, thị xã có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm để xử lý triệt để.

Quyết định số 26/2005/QĐ - UB của Hà Nội quy định, trường hợp nhà nước thu hồi một phần đất ở của người đang sử dụng nếu phần diện tích ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng còn lại dưới 20m2 hoặc từ 20m2 trở lên, nhưng hình thể thửa đất không đủ điều kiện xây dựng nhà ở theo quy hoạch - kiến trúc thì UBND quận, huyện ra quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc tạo điều kiện để chuyển nhượng, hợp khối…

 

Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; xác định địa điểm cụ thể cần thu hồi (đặc biệt là đối với các dự án mở đường đang triển khai) và tổ chức việc thu hồi đất (nếu không hợp khối được trong thời hạn mà UBND quận, huyện, thị xã thông báo) theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây  dựng (theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ - TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ) phát sinh trước ngày Quyết định số 26/2005/QĐ - UB ngày 18/02/2005 của UBND Thành phố có hiệu lực, UBND TP đồng ý về chủ trương đối với kiến nghị của UBND các quận, huyện về việc áp dụng biện pháp thu hồi đất đối với các trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, vì lợi ích của đa số nhân dân, lợi ích của nhà nước, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, phân loại, lập danh mục cụ thể các địa chỉ cần thu hồi, xây dựng phương án, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích chính đáng của người bị thu hồi đất và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng phần diện tích sau giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND TP trước ngày 15/2/2011.

Phó Chủ tịch Thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, biện pháp xử lý, tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết triệt để các trường hợp trên, lấy ý kiến các địa phương, báo cáo UBND TP  xem xét, quyết định trong tháng 2/2011.

Cũng văn bản trên, Phó Chủ tịch TP yêu cầu, đối với các trường hợp được phép xây dựng nhà trên thửa đất có hình dạng khiến công trình có hình dáng kiến trúc mỏng, méo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận, huyện có trách nhiệm buộc đơn vị tư vấn, chủ đầu tư phải có giải pháp thỏa đáng, khắc phục nhược điểm, phù hợp với cảnh quan, môi trường xung quanh, trước khi thỏa thuận về quy hoạch, kiến trúc hoặc cấp phép xây dựng theo thẩm quyền.