Hà Nội phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2017 triển khai Đề án “Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đến năm 2020, phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường cần đạt được một số mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu xử lý 70% nước thải sinh hoạt tại các đô thị; thu gom, xử lý 95% chất thải rắn tại đô thị, 90% chất thải rắn tại khu vực nông thôn; tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng, sản xuất phân bón từ ít nhất 85% chất thải rắn phát sinh; xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy 100% chất thải y tế, chất thải nguy hại phát sinh; xử lý được 50% diện tích đất bị ô nhiễm.

Có các doanh nghiệp đủ năng lực để giải quyết các vấn đề môi trường lớn, bức xúc của Thủ đô, bao gồm: Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn tập trung; thu gom, xử lý nước thải tập trung; quan trắc, phân tích môi trường; đánh giá tác động môi trường; cải tạo phục hồi môi trường đối với các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ; giám định thiệt hại về môi trường; giám định thiệt hại do hậu quả của môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường trên toàn địa bàn Thành phố. Tiến tới mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ môi trường trong nước và một số nước trong khu vực.