Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiểm tra hàng tuần về công tác phòng cháy

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP yêu cầu Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã 2 tuần 1 lần trực tiếp giao ban và đi kiểm tra thực tế tại đại bàn về công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn giao 1 Phó Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng tổ chức đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy ít nhất 1 lần/tuần theo địa bàn quản lý, có biên bản ghi nhận quá trình kiểm tra.

Ngày 18/10/2019, UBND Thành phố ban hành Thông báo số 341/TB-UBND nêu kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố.
 Kiểm tra công tác phòng cháy tại quận Hai Bà Trưng. 
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác PC&CC, CNCH trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ.
Cụ thể, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thủ đô.
Tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC; tăng thời phát sóng, phát thanh tuyên truyền, tập trung hướng dẫn kỹ năng, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người; chủ động hướng dẫn các địa bàn, cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng PCCC chuyên ngành, chuyên trách, bán chuyên trách,… đủ mạnh để xử lý kịp thời các sự cố, cháy nổ xảy ra.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm quy định về PCCC; phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác PCCC&CNCH.
Giao Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố các giải pháp giải quyết dứt điểm tồn tại về PCCC tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về cháy nổ, như: nhà, công trình cao tầng; nhà chung cư, nhà tập thể cũ; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng; các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa (bar, karaoke, vũ trường); kho, bãi hàng hóa, xưởng sản xuất trong Khu, cụm công nghiệp, làng nghề và đan xen trong khu dân cư. Đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Các đơn vị cung cấp điện, cấp nước ngừng cấp điện, cấp nước đối với những công trình vi phạm quy định về PCCC đã được các cấp chính quyền hoặc cơ quan Công an ra quyết định đình chỉ hoạt động. Giao Công an Thành phố xem xét, làm rõ trách nhiệm khi xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản theo đúng quy định.
Tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy và CNCH. Nâng cao hiệu quả công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, kịp thời cứu người, tài sản. Thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy có sự phối hợp với nhiều lực lượng tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao.
Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác PCCC&CNCH; trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo ANCT, TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, các hoạt động ngoại giao, ... trên địa bàn Thành phố.
Sở Công thương nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đối với Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn 2020-2025.
Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã siết chặt công tác quản lý về trật tự xây dựng; có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ,... xây dựng sai pháp, không phép, xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng,... báo cáo UBND Thành phố. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, các sở, ngành liên quan để tham mưu UBND Thành phố về giải pháp khắc phục những tồn tại trong đầu tư xây dựng liên quan đến PCCC. Chủ trì tham mưu UBND Thành phố về giải pháp khắc phục đối với nhà chung cư, chung cư tập thể cũ. Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy giai đoạn 2018-2020; kiểm tra, kiểm soát và kịp thời khắc phục ngay những hư hỏng liên quan đến trụ cấp nước chữa cháy của Thành phố.
Tổng Công ty Điện lực Thành phố chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan có kế hoạch kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong việc quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng điện an toàn. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm đã được các cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ hoạt động.
Ban quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đầu tư hoàn thiện và duy trì cơ sở hạ tầng, giao thông, cấp nước chữa cháy đảm bảo theo quy định; yêu cầu các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao quy mô từ 50ha trở lên thành lập Đội PCCC chuyên ngành, các Khu Công nghiệp khác phải thành lập Đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Công an Thành phố tiếp tục xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH từ Thành phố đến cấp huyện có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra theo hướng “chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại”; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất quy hoạch phát triển hệ thống các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH; nghiên cứu phương án đẩy mạnh xã hội hóa, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.
UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng và phát huy hiệu quả lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện Đề án kiện toàn lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thủ đô.  
Tổ chức rà soát, khắc phục những tồn tại về cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCCC&CNCH; kiểm tra, xử lý, giải tỏa các công trình, bục, bệ, barie,... cản trở công tác chữa cháy, CNCH; xây dựng các bến lấy nước, hố ga thu nước tại các ao, hồ, sông, suối có trữ lượng nước lớn; phối hợp với Sở xây dựng rà soát, kiến nghị đề xuất sửa chữa, lắp đặt, bổ sung các trụ nước chữa cháy, bể nước dự trữ chữa cháy tại các khu dân cư, khu đô thị và trên các tuyến đường, phố.
Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã 2 tuần 1 lần trực tiếp giao ban và đi kiểm tra thực tế tại đại bàn về công tác PCCC. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn giao 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng tổ chức đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về PCCC ít nhất 1 lần/tuần theo địa bàn quản lý, có biên bản ghi nhận quá trình kiểm tra.