Hà Nội: Quan tâm tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ đặc thù, đối tượng yếu thế

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các cấp hội phụ nữ chú trọng tuyên truyền, PBGDPL tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu vực ngoại thành, quan tâm phụ nữ đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ và người dân.

Chiều nay, 30/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch 195/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2017 - 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá cao các cấp hội phụ nữ Thủ đô với nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung hình thức PBGDPL phù hợp, hiệu quả

Theo báo cáo, bám sát sự chỉ đạo của T.Ư, TP, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho phụ nữ trên địa bàn TP được triển khai, phối hợp thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho phụ nữ và Nhân dân Thủ đô. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, linh hoạt, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19, thu hút được đông đảo các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân tham gia. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, vừa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều mô hình mới, hiệu quả về tuyên truyền, PBGDPL được nhân rộng như tổ dân phố điện tử, tổ tự quản khu nhà trọ, cầu thang pháp luật, nhóm phụ nữ nòng cốt, các câu lạc bộ  phụ nữ với pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động... đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội đã phổ biến, triển khai dự thảo kế hoạch PBGDPL cho phụ nữ giai đoạn 2022-2026. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là khảo sát thực trạng công tác tuyên truyền pháp luật cho các nhóm phụ nữ; Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải viên cơ sở; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại cộng đồng; Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL; Xây dựng các mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng...

Đánh giá cao các cấp hội phụ nữ Thủ đô với nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung hình thức PBGDPL phù hợp, hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị Hội phối hợp Sở Tư pháp trình UBND TP ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho phụ nữ giai đoạn tiếp theo với nội dung phù hợp, thiết thực, thích ứng an toàn, linh hoạt.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP

Cùng với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thu hút sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các cấp hội phụ nữ chú trọng tuyên truyền, PBGDPL tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu vực ngoại thành, quan tâm phụ nữ đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ và người dân, xây dựng nếp văn hóa ứng xử thanh lịch, văn minh người Hà Nội.                     

Nhân dịp này, 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.