Hà Nội quán triệt, triển khai văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về xây dựng Đảng

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn TP quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của T.Ư và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng.

Chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.
 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.
Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã... 
Theo chương trình, trong 1 ngày, hội nghị sẽ nghe các báo cáo viên T.Ư và TP truyền đạt những nội dung cơ bản của 10 văn bản mới ban hành của T.Ư và Thành ủy Hà Nội. 
Trong buổi sáng, hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Ủy viên Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư thông tin về 3 văn bản mới ban hành gồm: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành T.Ư về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư T.Ư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. 
 PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt thông tin tại hội nghị.
Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hoàng Văn Trà đã thông tin về Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.  
Buổi chiều, hội nghị sẽ nghe Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin, truyền đạt 5 văn bản mới ban hành của Thành ủy Hà Nội. Cụ thể, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/5/2021 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo"; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 11/8/2021 về Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hoàng Văn Trà truyền đạt thông tin tại hội nghị.
Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17/11/2021 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố; Quyết định số 1841-QĐ/TU, ngày 28/10/2021 ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 16/8/2021 về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ có bài phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.