Hà Nội: Quy định cụ thể về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-TP Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp gồm: Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP; các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10 mét khối nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1).

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Theo đó, Thường trực HĐND TP quyết nghị hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cụ thể như sau:
Sửa chữa sự cố liên quan đến đường ống cấp nước sạch (ảnh: Vân Nhi)

Hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp gồm: Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP; các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10 mét khối nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND TP Hà Nội).

Hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng đã quy định trên). Thời gian thực hiện là các tháng 9, 10, 11, 12/2021. Nguồn kinh phí hỗ trợ là ngân sách cấp TP.
Về phương thức hỗ trợ, TP thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm trực tiếp tiền nước xác định theo hóa đơn của người sử dụng nước thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.
Để thực hiện Nghị quyết này, Thường trực HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo việc thực hiện hỗ trợ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo HĐND TP tại các kỳ họp.
HĐND TP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện; giao các Ban của HĐND TP, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND TP giám sát thực hiện.