Hà Nội: Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" đã tiếp nhận 37,5 tỷ đồng ủng hộ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, tính đến ngày 24/5, đã có 319 tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023.

Tổng số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố vào Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 đã đạt hơn 37,5 tỷ đồng, trong đó đã nộp về tài khoản Quỹ của Thành phố hơn 17,8 tỷ đồng.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2023.
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2023.

Để kịp thời hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của đợt vận động; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” Thành phố.

Các sở, ngành, đoàn thể cần vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” ít nhất 1 ngày lương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP cũng đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố, Đảng ủy Khối các trường đại học và cao đẳng Thành phố, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Thành phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan ủng hộ Quỹ. Đồng thời, cần chỉ đạo ấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động, các trường đại học, cao đẳng tích cực ủng hộ Quỹ.

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đề nghị những quận, huyện có kết quả ủng hộ thấp cần đẩy mạnh vận động; các đơn vị đã tiếp nhận ủng hộ kịp thời chuyển kinh phí tiếp nhận được về tài khoản Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần