Hà Nội: Rà soát, thay thế cột điện cũ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu khắc phục tình trạng hàng loạt cột điện cũ gánh quá nhiều dây cáp, dây điện nên bị quá tải và nghiêng ngả.

Thành phố giao Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội kiểm tra, rà soát hệ thống cột điện và cột đèn chiếu sáng, cột treo mắc dây, cáp viễn thông trên các tuyến phố để bổ sung, thay thế kịp thời, thu hồi các cột không còn sử dụng.

Thành phố yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Công thương phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng và mỹ quan đô thị.

Trước đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ ngầm đường dây cáp điện lực, viễn thông đang đi nổi trên các tuyến phố: Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (đoạn Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng); Giảng Võ - Láng Hạ; Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông).

Các chủ đầu tư được yêu cầu tập trung hoàn thành dứt điểm việc chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ ngầm đường dây cáp điện lực, viễn thông đang đi nổi trên các tuyến đường phố đang triển khai dở dang và các dự án chưa thi công đã được giao danh mục kế hoạch năm 2010, xong trong năm 2011.