Hà Nội rà soát, thống kê các đối tượng hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Quận Hà Đông trao quà cho các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Trong thời gian chờ các Bộ, ngành T.Ư có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn; theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã đề nghị Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai thực hiện rà soát, báo cáo các số liệu đối tượng.
Theo đó, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chỉ đạo rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các DN, đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý.
UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội; các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Cùng với đó là triển khai tới các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hằng tháng.
Và, triển khai rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các DN, đơn vị sử dụng trên địa bàn quản lý; rà soát thống kê, tổng hợp các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm.
Sở LĐTB&XH Hà Nội lưu ý, khi rà soát, báo cáo, trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
Đồng thời, yêu cầu gửi kết quả rà soát, thống kê, tổng hợp, báo cáo về Sở LĐTB&XH Hà Nội trước 17 giờ ngày 21/4/2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần