Hà Nội sẽ bố trí 227 tỷ đồng phát triển vùng chuối xuất khẩu

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển vùng chuối chất lượng phục vụ xuất khẩu
Kế hoạch vừa được UBND TP thông qua nhằm mục tiêu hình thành và phát triển các vùng sản xuất chuối hàng hóa theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Hà Nội và xuất khẩu. Đồng thời, góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, sẽ phát triển trồng mới, trồng thay thế diện tích chuối là 450ha (chuối tây, chuối tiêu, chuối William...). Duy trì diện tích chuối ổn định là 3.200ha; phấn đấu xuất khẩu đạt 20 - 30% sản lượng chuối hàng năm.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ cấp 1 - 2 mã số toàn cầu truy xuất nguồn gốc (OTAS) cho các vùng trồng chuối trên địa bàn TP xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Phấn đấu 60 - 80% vùng trồng chuối trên địa bàn Hà Nội đạt giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm...
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP dự kiến bố trí tổng cộng 227 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Hà Nội, kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch. Trong đó, ngân sách TP dự kiến bố trí 98,6 tỷ đồng; kinh phí của các tổ chức và cá nhân khác đối ứng hơn 178,3 tỷ đồng.
UBND TP giao Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không đế xảy ra thất thoát ngân sách của Nhà nước, không trùng lắp với các nội dung, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng chế độ, chính sách, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của pháp luật.